Současnost školy

Od 1. 7. 2007, škola konečně sídlí ve vlastním objektu v Nerudově ulici 648, kam se přestěhovala po čtyřměsíční rekonstrukci. Další přestavba východního křídla začala v říjnu 2008 a skončila v březnu 2009. Od 1. dubna 2009 škola využívá celý objekt.

V létě 2015 bylo po složitých peripetiích realizováno kompletní zateplení budovy, výměna zbývajících oken a škola zkrásněla novou fasádou.

1. 8. 2015 byl jmenován ředitelem školy Ing. Richard Mlázovský, DiS.

Pod jeho vedením škola pokračuje v uplatňování moderních trendů, a to jak ve výuce, tak v prezentaci školy. Již od září 2012 probíhá výuka dle Školního vzdělávacího programu. Žáci, kteří jsou vzděláváni podle této nové normy, mají mnohem větší možnosti v uplatnění individuálního přístupu. Jsme však stále škola výběrová. To znamená, že se žáci, kteří u nás studují, nesmí spokojit s průměrností. Na jejich výkony jsou stále kladeny vysoké nároky.

Výuka probíhá jednak tradičními metodami a formami, ale i moderními, které umožňují žákům lépe se uplatnit zejména v praktických činnostech. V hudebním oboru to znamená například též interpretace skladeb populární hudby. Totéž platí i pro taneční obor, kde se snažíme, aby naši žáci byli schopni vyjádřit pohybem těla veškeré nápady, nálady a pocity. Ve výtvarném oboru se žáci mohou výtvarně realizovat pomocí nejrůznějších výtvarných postupů a technik.

Většina našich žáků bude mít uměleckou činnost jako výborného koníčka, ale u mnohých z nich ovlivní i jejich budoucí profesní dráhu. Nadané žáky komplexně připravujeme k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

I prezentace na veřejnosti postupně doznává změn. Žáci samozřejmě vystupují na školních koncertech, účastní se soutěží, pořádají výstavy, ale stále přibývá akcí, kde se prolíná a doplňuje činnost všech oborů. Za zmínku jistě stojí Inscenace balad z Erbenovy Kytice, provedení opery Brundibár a naposled autorský projekt dramatického, tanečního a výtvarného oboru s názvem Hrdinové.  V dubnu roku 2016 škola uspořádala v táborském Divadle Oskara Nedbala první Koncert pro Světlušku – charitativní akci ve prospěch nevidomých a slabozrakých pro nadací Českého rozhlasu Světluška

Od samého počátku v roce 2017 se škola každoročně zapojuje do celostátní akce ZUŠ OPEN podporované nadací Magdaleny Kožené.

Od 1. září 2019 škola otevřela nový LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR a stala se, jako jediná na táborsku, školou poskytující vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech.