Lesní roh, lesnice

Lesní roh i lesnice patří mezi žesťové nástroje. Původně byly rohy jednoduše zatočené roury a hrály se na ně lovecké fanfáry na pár tónů. Postupem času se zvuk lesního rohu zalíbil i skladatelům hudby tzv. vážné, stal se součástí orchestru, a tak se počet tónů rozšiřoval přidáváním dalších trubek až do dnešní podoby lesního rohu, který měří přes čtyři metry. Můžeme na něj pohodlně hrát všechny tóny jako na klavíru v rozsahu cca čtyř oktáv.

I když je lesnice „pouhým předchůdcem“, hrajeme na něj fanfáry i dnes při různých nejen loveckých příležitostech a náš dětský trubačský soubor Liščata je na ně často zván. Již velmi brzy po zahájení studia hry na lesnici se může žák aktivně do souboru zapojit, pravidelně vystupovat, a poznat tak i myslivecké tradice.

Většina našich žáků ovládá oba nástroje, lesní roh i lesnici, je však vhodné začít s lesnicí, která se snadněji ovládá a má výrazně nižší hmotnost. Hrát mohou děti začít už ve 2. třídě ZŠ. S lesním rohem je to následně poměrně jednoduché. Jeho výhodou bezesporu je, že si pak můžeme zahrát jakoukoli melodii nebo hrát v dechovém i symfonickém orchestru, a tak objevovat prakticky všechny hudební žánry.