Violoncello

Violoncello (hovorově čelo) je smyčcový nástroj, blízký příbuzný houslí, violy a kontrabasu. Hrou na tento nástroj si žáci tříbí smysl pro rytmus, intonaci a kvalitu tónu. Rozvíjí motorické schopnosti, pozitivně rozvíjí uplatnění se v kolektivu a tříbí hudební vkus. Výuka u dětí na violoncello může začít zhruba v šesti letech, výjimečně i dříve.

Prvním rokem děti navštěvují přípravný ročník, kde se pomalu seznamují s nástrojem, na známá dětská říkadla a písničky rozvíjejí své rytmické, motorické a intonační schopnosti. Vše formou hry a zábavy. Pak následuje sedm let výuky v prvním stupni a čtyři roky ve druhém stupni pro starší žáky – středoškoláky. Studium na obou stupních je zakončeno absolventským vystoupením – dle technických možností žáka.

Naše ZUŠ zapůjčuje žákům nástroje od nejmenších modelů – 1/4 až po violoncella celá – 4/4, vše v závislosti na tělesném růstu dítěte. Uplatnění studentů je velice široké. Účastní se třídních i školních interních koncertů. V neposlední řadě mají uplatnění od vážné hudby přes folk, country až po jazz a hudbu lidovou. Pokud žák úspěšně studuje, většinou rodiče mezi 12.–15. rokem zakoupí kvalitnější nástroj.

Violoncello je elegantním klasickým hudebním nástrojem pro všechny šikovné a nadané děti.