Informace o přijímání nových žáků.

noví žáci_uvodní

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024 

V současné době počet uchazečů o studium ve školním roce 2023/2024 převyšuje naše kapacitní možnosti.

Informace o tom, které obory a studijní zaměření je u nás možné studovat najdete v kapitole OBORY. Jsme jediná čtyřoborová škola na Táborsku, to znamená, že nabízíme studium jak v oborech hudebním a výtvarném, tak i v méně obvyklých oborech tanečním a literárně dramatickém a mezioborová spolupráce je důležitou součástí naší práce. Věříme, že u nás si vybere každý! Z důvodu velkého zájmu mají větší šanci na přijetí uchazeči o hru na dechové a smyčcové nástroje!

Naše škola používá pro evidenci žáků a tedy i pro vlastní přijímací řízení internetový systém iZUŠ.

Klikněte na odkaz PŘIHLÁŠKA KE STUDIU, vyplňte vše potřebné - ZAKLIKNĚTE POUZE JEDNO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ, PŘIHLÁŠKY SE PAK ZBYTEČNĚ DUPLIKUJÍ - a odešlete do systému. Po zaevidování přihlášky vám přijde automatické potvrzení a v případě volného místa pozvánka k přijímacímu pohovoru.

VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU PŘINESTE K PŘIJÍMACÍMU POHOVORU!

Průběžný postup přijímání můžete sledovat zde: INFORMACE O PŘIJETÍ