Hudební nauka

hudební naukaHudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší škole. Cílem předmětu je naučit žáky základy hudebního notopisu a hudební teorie, cvičit jejich hlasové, sluchové a rytmické dovednosti a později je pak provést důležitými milníky dějin hudby při poslechu skladeb hudebních velikánů. To vše by mělo ideálně zjednodušit učitelům a žákům jejich společnou práci u nástroje (či při zpěvu), a to tak, že se zde získané teoretické znalosti na mnoha místech prolnou s praktickým hraním. Ve výuce se snažíme kombinovat nutnou dávku teoretické výuky s hravostí, pohybem a hudební tvořivostí.

Hudební nauka je podle Školního vzdělávacího programu rozdělena do čtyř ročníků, kterým předchází takzvaná Přípravná hudební výchova (PHV).

Po absolvování čtyř ročníků hudební nauky může žák pokračovat v teoretickém studiu v tzv. Hudebním semináři.